EPEDEmnet "E-pedagogikk" gir en grunnleggende innføring i likheter og forskjeller mellom tradisjonell klasseromsbasert pedagogikk og læring via nett. Nettpedagogikk-begrepet defineres og avklaringen blir grunnlaget for hvordan en analyserer og planlegger for produksjon av nettbaserte kursopplegg.

VerktøykassaDette emnet tar for seg et utvalg verktøy du bør kjenne til for å produsere digitale læringsressurser for nett. Du lærer å redigere lydopptak, ta skjermfangst til illustrasjoner, lage digitale bildefortellinger og mye mer.