Velkommen!

0På denne kursportalen finner du Nettpedagogikk studiet. Studiet er helt nettbasert og du kan gjennomføre det som fjernstudent bare du har internett-tilgang. eFaktor har ingen åpne moduler her for tiden, men vurderer om vi skal ta dette studiet opp igjen.

Ta kontakt om dette er noe for deg.

    Tilgjengelige kurs

    EPEDEmnet "E-pedagogikk" gir en grunnleggende innføring i likheter og forskjeller mellom tradisjonell klasseromsbasert pedagogikk og læring via nett. Nettpedagogikk-begrepet defineres og avklaringen blir grunnlaget for hvordan en analyserer og planlegger for produksjon av nettbaserte kursopplegg.

    VerktøykassaDette emnet tar for seg et utvalg verktøy du bør kjenne til for å produsere digitale læringsressurser for nett. Du lærer å redigere lydopptak, ta skjermfangst til illustrasjoner, lage digitale bildefortellinger og mye mer.